Cwestiynau Cyffredin
Cwestiynau Mwyaf Poblogaidd
 • Sut y gallaf weld y ceiswyr gwaith sydd wedi gwneud cais am fy hysbysiad swydd?
 • Sut mae canlyniadau paru ceiswyr gwaith yn cael eu graddio?
 • Sut y gallaf ofyn am help?
 • Beth mae Lefelau Addysg yn ei olygu?
 • Sut y gallaf arbed fy chwiliad ceisiwr gwaith?
 • Sut y gallaf olygu fy hysbysiadau swydd?
 • Sut y gallaf ddod o hyd i fy chwiliadau ceiswyr gwaith sydd wedi cael eu harchifo?


 • Pob Cwestiwn

  Fy Nghyfrif
  Hysbysiadau Swyddi
  Ffolderi Swydd

  Fy Nghyfrif
  C: Sut y gallaf ofyn am help? Brig
  A: Os ydych yn cael anawsterau sefydlu neu gael mynediad i'ch cyfrif, defnyddiwch y cyfleuster 'Cysylltwch â Ni' a dewis un o'r opsiynau canlynol gan roi gymaint o fanylion â phosibl am eich problem
  - Mae gen i fy enw defnyddiwr 12 digid a chyfrinair, ond ni allaf fewngofnodi
  - Rwyf wedi anghofio fy manylion mewngofnodi
  - Mae angen help arnaf i gofrestru cyfrif
  - Dilysu Cyfeiriad


  Hysbysiadau Swyddi
  C: Sut y gallaf weld y ceiswyr gwaith sydd wedi gwneud cais am fy hysbysiad swydd? Brig
  A: Mae eich hafan yn cynnwys crynodeb o'ch swyddi a chwiliadau ceisiwr gwaith mwyaf diweddar. Gallwch weld faint o geiswyr gwaith sydd wedi gwneud cais am bob hysbysiad o'r fan hon. Am restr gyflawn o swyddi ac i weld pob un yn unigol, cliciwch 'Rheoli Pob Un' o'r hafan. Gallwch hefyd ddefnyddio'r tab 'Swyddi' yn y bar llywio ar frig y dudalen i reoli eich swyddi a chwiliadau ceiswyr gwaith, neu gallwch reoli eich ceisiadau o'r tab 'Ceisiwr gwaith' yn y bar llywio.

  C: Sut mae canlyniadau paru ceiswyr gwaith yn cael eu graddio? Brig
  A: Bydd ceiswyr gwaith yn cael eu paru yn bennaf yn erbyn eu haddasrwydd i deitl swydd eich swydd. Bydd y canlyniadau yn cael eu trefnu yn seiliedig ar unrhyw sgiliau/allweddeiriau a ddisgrifiwyd gennych wrth greu eich swydd. Mae'r system paru hefyd yn cymryd i ystyriaeth ffactorau fel sgiliau cysylltiedig neu deitlau swyddi, sgiliau a ddefnyddiwyd yn ddiweddar a lleoliad.

  C: Pryd fydd fy hysbysiad swydd yn dirwyn i ben? Brig
  A: Bydd eich hysbysiad swydd yn dirwyn i ben ar y dyddiad a ddewiswyd gennych. Os nad ydych wedi dewis dyddiad dirwyn i ben, bydd eich swydd yn dirwyn i ben 30 diwrnod ar ôl y dyddiad hysbysebu.

  C: Sut y gallaf ddirwyn i ben yr hysbysiad swydd cyn y dyddiad mae'n dirwyn i ben? Brig
  A: I ddirwyn i ben hysbysiad swydd, defnyddiwch y tab 'Swyddi' yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli hysbysiadau swyddi'. Dewch o hyd i'r hysbysiad swydd rydych am ei ddirwyn i ben, cliciwch 'Gweithrediadau' ar y gwymplen, a dewiswch 'Dirwyn i ben'.

  C: Sut y gallaf ddirwyn i ben ceisiwr gwaith cyn y dyddiad dirwyn i ben? Brig
  A: Er mwyn dirwyn i ben ceisiwr gwaith, defnyddiwch y tab 'Swyddi' yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli chwiliadau ceiswyr gwaith'. Dewch o hyd i'r ceisiwr gwaith rydych am ei dirwyn i ben, cliciwch 'Gweithrediadau' ar y gwymplen, a dewiswch 'Dirwyn i ben'.

  C: Sut y gallaf adnewyddu chwiliad ceisiwr gwaith? Brig
  A: I adnewyddu ceisiwr gwaith, defnyddiwch y tab Swyddi yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli chwiliadau ceiswyr gwaith'. Dewch o hyd i'r ceisiwr gwaith rydych am ei adnewyddu, cliciwch 'Gweithrediadau' ar y gwymplen a dewiswch 'Adnewyddu'.

  C: Sut y gallaf adnewyddu hysbysiad swydd? Brig
  A: I adnewyddu hysbysiad swydd, defnyddiwch y tab 'Swyddi' yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli hysbysiadau swyddi'. Dewch o hyd i'r hysbysiad swydd rydych am ei adnewyddu, cliciwch 'Gweithrediadau' ar y gwymplen nesaf at yr hysbysiad, a dewiswch 'Adnewyddu'.

  C: Sut y gallaf gynyddu nifer yr ymgeiswyr ar gyfer fy hysbysiad swydd? Brig
  A: I gynyddu'r ymatebion i'ch hysbysiad swydd, gallwch newid y swydd ddisgrifiad i gynnwys allweddeiriau ychwanegol y gellir eu defnyddio gan geiswyr gwaith yn eu chwiliad gwaith. Gallwch hefyd wneud yn siŵr eich bod wedi cwblhau pob maes (nid dim ond meysydd sydd eu hangen a nodir gyda *) fel bod ceiswyr gwaith yn cael mwy o feini prawf i'w hystyried.

  C: Sut y gallaf ddod o hyd i fy swyddi sydd wedi cael eu harchifo? Brig
  A: I weld eich hysbysiadau swyddi sydd wedi cael eu harchifo, defnyddiwch y tab 'Swyddi' yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli hysbysiadau swyddi'. Ar ochr chwith y sgrin fe welwch restr o bethau i'w Gweld. Dewiswch 'Swyddi sydd wedi'u harchifo'.

  C: Sut y gallaf ddod o hyd i fy chwiliadau ceiswyr gwaith sydd wedi cael eu harchifo? Brig
  A: I weld eich chwiliadau ceiswyr gwaith sydd wedi cael eu harchifo, defnyddiwch y tab 'Swyddi' yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli chwiliadau ceiswyr gwaith'. Ar ochr chwith y sgrin fe welwch restr o bethau i'w Gweld. Dewiswch 'Ceiswyr gwaith sydd wedi'u harchifo'.

  C: Beth mae Lefelau Addysg yn ei olygu? Brig
  A:
  • Ysgol Uwchradd neu Gyfatebol: TGAU neu Arholiad Gradd Safonol.
  • Lefel A/Uwch: Lefel A Wedi 16, Arholiad Gradd Uwch.
  • Galwedigaethol: Wedi cael hyfforddiant mewn sgil ar gyfer crefft arbennig (ee mecanyddol, trydanol, gwaith saer)
  • Rhywfaint o Waith Cwrs Coleg Wedi'i Gwblhau: Wedi mynychu coleg ond heb raddio.
  • Gradd Cydymaith: Cwblhawyd astudiaethau israddedig ac ennill gradd 2 flynedd mewn sefydliad achrededig.
  • Gradd Baglor: Cwblhawyd astudiaethau israddedig ac wedi ennill gradd (ee BA, BSc, ac ati) mewn sefydliad achrededig.
  • Gradd Meistr: Cwblhawyd astudiaethau ôl-raddedig coleg ac ennill gradd lefel meistr (ee MBA) mewn sefydliad achrededig.
  • Doethuriaeth: Wedi ennill gradd (ee PhD), teitl neu reng doethur gan sefydliad achrededig.
  • Proffesiynol: Wedi ennill gradd broffesiynol (ee y gyfraith, meddygol, deintyddol) mewn sefydliad achrededig.

  C: Sut y gallaf olygu fy hysbysiadau swydd? Brig
  A: I olygu hysbysiad swydd, cliciwch 'Rheoli Pob Un' o'r hafan neu defnyddiwch y tab 'Swyddi' yn y bar llywio ar frig y dudalen. Dewiswch y swydd rydych am ei olygu. Yna byddwch yn cael y dewis i olygu neu ddileu'r swyddi.

  C: Sut y gallaf newid fy chwiliad ceisiwr gwaith? Brig
  A: I olygu chwiliad ceisiwr gwaith, cliciwch 'Rheoli Pob Un' o'r hafan neu defnyddiwch y tab 'Swyddi' yn y bar llywio ar frig y dudalen. Dewiswch y chwiliad ceisiwr gwaith rydych am ei olygu. Yna byddwch yn cael y dewis i olygu neu ddileu'r chwiliad ceisiwr gwaith.

  C: Sut y gallaf arbed fy hysbysiadau swydd? Brig
  A: Gallwch arbed amser ar hysbysiadau swyddi'r dyfodol trwy eu harbed i'ch Llyfrgell. Wrth greu eich swydd dewiswch y blwch sydd wedi'i labelu "Arbed i'r Llyfrgell." Y tro nesaf y byddwch yn creu swydd gallwch ei ddewis o'r rhestr o dan Arbedion Amser Hysbysebu.

  C: Sut y gallaf arbed fy chwiliad ceisiwr gwaith? Brig
  A: Gallwch arbed amser ar hysbysiadau'r dyfodol trwy eu harbed i'ch Llyfrgell. Wrth greu eich chwiliad ceisiwr gwaith dewiswch y blwch o dan 'Eich Llyfrgell'. Y tro nesaf y byddwch yn creu chwiliad ceisiwr gwaith gallwch ei ddewis o'r rhestr o dan 'Chwilio am arbedion amser'.

  C: Beth mae'r symbol Hyderus o ran Anabledd yn ei olygu? Brig
  A: Mae Hyderus o ran Anabledd wedi cael ei ddatblygu fel y gall cyflogwyr ddangos eu hymrwymiad i arfer da wrth gyflogi a chadw pobl anabl. Mae hefyd yn galluogi'r ceisiwr gwaith i wybod pa gyflogwyr fydd yn gadarnhaol am eu galluoedd. Mae yna nifer fawr o gyflogwyr ledled Cymru, Lloegr a'r Alban sydd yn Hyderus o ran Anabledd.

  C: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng chwiliad gwaith a chwiliad ceisiwr gwaith? Brig
  A: Mae hysbysiad swydd yn weladwy i unrhyw un sy'n defnyddio'r wefan i chwilio am swydd. Gall unrhyw un wneud cais am swydd. Mae chwiliad ceiswyr gwaith yn swydd sydd ond yn weladwy i geiswyr gwaith rydych yn eu gwahodd i wneud cais. Unwaith rydych yn hysbysebu chwiliad ceiswyr gwaith, byddwch yn derbyn rhestr dienw o geiswyr gwaith sy'n cyd-fynd â'ch gofynion. Yna gallwch benderfynu pa geiswyr gwaith yr hoffech eu gwahodd i wneud cais. I fanteisio i'r eithaf ar geisiadau gan geiswyr gwaith, rydym yn argymell eich bod yn ddefnyddio hysbysiadau swyddi neu drosi chwiliadau ceiswyr gwaith i hysbysiadau swyddi.

  C: A allaf anfon fy hysbysiad swydd yn electronig i Paru Swyddi Ar-lein? Brig
  A: Gallwch, cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Mae'n rhaid i chi fewngofnodi i gael mynediad i'r ddolen hon.

  C: Pam fod yn rhaid i mi ddewis os wyf am gyhoeddi fy swydd wag ledled yr UE? Brig
  A: Mae’n benderfyniad i’r cyflogwr os ydynt am gyhoeddi swydd wag ledled yr UE. Drwy roi eich caniatâd, gallwch gael y swydd wag wedi’i hysbysebu drwy’r system Gwasanaethau Cyflogaeth Cyhoeddus Ewropeaidd (EURES). Efallai yr hoffech ystyried gofynion y sgiliau a’r galluoedd sy’n berthnasol i’r swydd wag ac os oes digon o ymgeiswyr lleol ar gael cyn cyhoeddi ledled yr UE. Os byddwch yn dymuno gallwch newid eich penderfyniad ynghylch ble rydych yn hysbysebu’r swydd yn hwyrach ymlaen.


  Ffolderi Swydd
  C: Sut y gallaf anfon adborth i geisiwr gwaith? Brig
  A: Defnyddiwch y tab 'Ceisiwr Gwaith' yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli ceisiadau'. Dewiswch ffolder i weld y ceiswyr gwaith yn y ffolder honno. Yna defnyddiwch y cysylltiadau ar frig y dudalen i anfon adborth i'r ceisiwr gwaith.

  C: Sut y gallaf argraffu ac anfon cofnod ceisiwr gwaith ymlaen? Brig
  A: Defnyddiwch y tab 'Ceisiwr Gwaith' yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli chwiliadau ceiswyr gwaith'. Dewiswch ffolder i weld y ceiswyr gwaith yn y ffolder honno. Yna defnyddiwch y cysylltiadau ar frig y dudalen i argraffu neu anfon y cofnod ymlaen.

  C: Sut ydw i'n rheoli CVs ceiswyr gwaith a ffolderi? Brig
  A: Er mwyn rheoli CVs a ffolderi eich ceiswyr gwaith, defnyddiwch y tab 'Ceiswyr Gwaith' yn y bar llywio ar frig y dudalen a dewiswch 'Rheoli chwiliadau ceiswyr gwaith'. O'r dudalen hon gallwch:
  1. weld eich ffolderi
  2. didoli CVs
  3. diweddaru eu statws
  4. Gallwch hefyd atal ceiswyr gwaith rhag ymddangos ar y dudalen hon ac ychwanegu nodiadau at CVs.


  C: A fydd cais yn cael ei diweddaru'n awtomatig pan fydd y Ceisiwr Gwaith yn gwneud newidiadau i'w Proffil neu CV? Brig
  A: Bydd unrhyw geisiadau a gyflwynwyd gan geisiwr gwaith cyn 8 Chwefror 2014 yn cael eu diweddaru gyda newidiadau y maent yn ei wneud i'w CV. Ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir ar neu ar ôl 8 Chwefror yn cael eu diweddaru gyda newidiadau y maent yn ei wneud i'w CV.

  C: Pam fod rhai enwau ymgeisydd yn cael eu dangos gyda llinell drwyddynt? Brig
  A: Os yw ceisiwr gwaith wedi gwneud cais am swydd a hysbysebwyd cyn 8 Chwefror 2014, ac ers hynny maent wedi dileu'r CV a ddefnyddiwyd ganddynt yn y cais, ni fyddwch bellach yn gallu gweld cynnwys CV y ceisiwr gwaith.

  C: Pam nad oes opsiwn i lawrlwytho fersiwn Microsoft Word o CV ceisiwr gwaith bob amser? Brig
  A: Os yw ceisiwr gwaith yn gwneud cais am swydd a hysbysebwyd drwy lwytho i fyny CV fel dogfen Microsoft Word neu PDF, byddwch yn gallu lawrlwytho copi o'r ddogfen drwy glicio ar yr eicon "w" sydd wrth ochr enw'r ymgeisydd yn eich ffolder. Os yw ceisiwr gwaith wedi dileu CV a lwythwyd i fyny o'u cyfrif Paru Swyddi Ar-lein i wneud cais am eich swydd, yna ni fyddwch bellach yn gallu lawrlwytho copi o'r ddogfen.